Features

Varna när flera jobbar i samma fil.

Sibelius känner inte av om det är flera som jobbar med samma fil, på ex en server. Vilket innebär att det blir fel när sedan användarna sparar filen. Detta borde Sibelius kunna känna av, när någon annan jobbar med den filen som jag öppnar.

Sibelius kan säga att filen är låst och att du kan inte redigera filen. Denna funktion finns i ex word.

Tags

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Idea No. 938